Výroční zpráva 2010

Sbor dobrovolných hasičů Jičina,

Jičina č.p. 92, okr. Nový Jičín, 741 01

IČO: 65472454, Reg. číslo: 3804028

 

 

Zpráva o činnosti v roce 2010

 

Náš sbor čítá k 31.12.2010 celkem 86 dospělých členů a 17 dětí.

 

Kromě permanentní celoroční běžné činnosti, která zahrnuje přípravu družstev dětí (mladých hasičů) a dospělých na závody v požárním sportu, sportovní klání v tělocvičně ZŠ na Starém Jičíně (zimní měsíce), údržbu svěřené techniky a prostor hasičské zbrojnice v budově osadního výboru na Jičině, údržbu a provoz výletiště „Hájek“, návštěvy a ocenění hasičů – jubilantů (kulaté narozeniny od 60-ti let výše), účasti na pohřbech (nošení rakve), bych rád dále uvedl hlavní akce pořádané v roce 2010, účasti na hasičských závodech a dále činnost výjezdové jednotky SDH zařazené do kategorie JPO V.

Zejména v jarních měsících roku 2010 jsme pořádali množství dobrovolných brigád, diky kterým se nám podařilo zkulturnit prostředí kolem kaple na Jičině (srovnání terénu, rozvoz a rozhrnutí ornice, osetí trávníku a jeho celoroční údržba, instalace autobusové zastávky) a dále u věže na sušení hadic (zrušení starého oplocení z čela, srovnání terénu, odstranění náletových dřevin). Po dohodě se zemědělským družstvem Starojicko a.s. se nám podařilo srovnat a zatravnit část pole vedle výletiště na Hájku tak, aby na něm bylo možno pořádat závody v požárním sportu.

Díky získané dotaci na vybavení klubovny SDH jsme prováděli také úpravu prostor budovy osadního výboru (hlavní stavební práce, zejména rekonstrukci WC provedla fy PELA a.s.), na konci roku pak instalaci samotného vybavení klubovny tak, aby mohla sloužit dětem, ale i ostatním občanům Jičiny.

 

 

Kulturně – společenská činnost

únor – 18.2.2010, účast na valné hromadě okrsku SDH konané  v Bernarticích nad Odrou v počtu 15 členů, zajištění darů do tomboly.

březen – 20.3.2010, uspořádání soutěže o „Nejlepší jičinskou slivovici“ a „Nejlepší jičinský jablečný štrůdl“ v prostorách budovy osadního výboru na Jičině. Na této celodenní akci se sešlo cca 40 vzorků slivovice a 15 druhů štrůdlů. Tato soutěž, po loňském úvodním ročníku, je velice populární a hojně navštívená nejen občany z Jičiny.

květen – 2.5.2010, účast 9 členů našeho sboru na oslavách patrona hasičů Sv. Floriána na Starém Jičíně.

5.5.2010, uspořádání sběru železného odpadu.

26.5.2010, tři členové našeho sboru se zúčastnilo akce pořádáné okresním sdružením dobrovolných hasičů „Daruj krev s hasiči“ (mnoho našich členů chodí darovat krev bez ohledu na medializaci této akce).

               28.5.2010, uspořádání tradičního lampiónového průvodu, který prošel celou vesnicí a následného táboráku na výletišti „Hájek“. Tuto akci jsme museli s ohledem na deštivé počasí několikrát odložit, ale nakonec se ji podařilo narychlo uspořádat, byť se promočený táborák nepodařilo zapálit. Jako vždy byla velmi solidní účast rodičů a dětí z naší obce i jejich známými odjinud.

červenec – 3.7.2010, na četná přání občanů  (vzhledem ke konečně pěknému počasí) jsme uspořádali na podruhé táborák na výletišti „Hájek“ (konečně se ho podařilo i zapálit). Lidi pro nás velmi překvapivě chodili na Hájek od soboty do pondělka (byl státní svátek) a chodili by možná i dále, kdybychom tuto akci neukončili.

srpen – 6. – 8.8.2010, uspořádání naší nejdůležitější akce v roce 2010, a to oslavy 80. let od založení našeho sboru. V pátek 6.8.2010 proběhla v budově osadního výboru slavnostní schůze SDH (bohužel přišli jen 2 členové nad 70 let) za účasti starosty obce Starý Jičín Ing. Hrnčíře. V sobotu 7.8.2010 jsme uspořádali hasičské závody v kategorii dětí a mládeže na výletišti „Hájek“, večer pak proběhla taneční letní noc s hudbou Ladislava Pospěcha. V neděli 8.8.2010 jsme uspořádali hasičské závody v kategorii mužů, žen a veteránů na výletišti „Hájek“. Nedělní závody byly již silně poznamenány nepřízní počasí (silný déšť), přesto na Hájek po oba dny přišly troufám si tvrdit stovky návštěvníků z celého starojického regionu. Podařilo se nám zajistit i atraktivní doprovodný program – ukázku techniky HZSMSK Nový Jičín (vyproštění řidiče s havarovaného vozidla, cca dvě hodiny vyváželi hasiči na výsuvné plošině zájemce do výše cca 30 m a byl to opravdu zajímavý pohled na naši obec z ptačí perspektivy), ukázku zásahu – hašení požáru historickou stříkačkou předvedli hasiči ze Starojické Lhoty, ukázka techniky hasičů ze Starého Jičína – Vlčnova JPO II (výroba pro děti velmi atraktivní hasící pěny), občané se mohli bezplatně povozit po krásách Jičiny v koňské bryčce. Přes nedělní nepřízeň počasí lze o této akci mluvit jako o opravdovém úspěchu našeho sboru, byť se některé věci (i s ohledem na zmíněné počasí) podařilo zajišťovat na poslední chvíli.

říjen –  2.10.2010, uspořádání autobusového zájezdu do Ostravy za účasti hlavně rodin s dětmi. Cílem zájezdu bylo hasičské muzeum, dále areál výstaviště Černá louka (Minium, Sklep strašidel) a areál Slezskoostravského hradu. Autobus byl plný a zájezd se povedl, byť bylo na navštívených místech trochu vidět, že už je „po sezóně“.

listopad – 6.11.2010, uspořádání drakiády na výletišti Hájek. Drakiádu jsme zkusili uspořádat poprvé v naší novodobé historii a měla velký úspěch i diky větrnému počasí.
12.11.2010, uspořádání hodového posezení v budově osadního výboru na Jičině. Rovněž tuto akci jsme zkusili uspořádat poprvé a měla velký úspěch. Součástí posezení bylo i promítání filmů z naší činnosti cca od roku 2000 do dnešních dnů.

prosinec – 4.12.2010, spoluúčast při uspořádání Mikulášské nadílky v restauraci „U Bajerů“ (spolu s místní organizací ČSČK a hospodskými). Opět velká účast rodičů s dětmi (cca 45 dětí), součástí akce byla i dětská diskotéka se soutěžemi.
18.12.2010, uspořádání přátelského posezení hasičů z Jičiny a Starého Jičína – Vlčnova v budově osadního výboru na Jičině. Této akce se účastnily i manželky a partnerky hasičů a myslím, že atmosféra této akce byla výborná.

                  27.12.2010, uspořádání valné hromady SDH Jičina v budově osadního výboru na Jičině za účasti cca 50 dospělých členů sboru, mladých hasičů a starosty obce Starý Jičín Ing. Hrnčíře. Součástí tradiční akce konané vždy těsně před koncem roku byly i volby výboru SDH do dalšího funkčního období 2010 – 2014.

 

 

Sportovní činnost

Družstvo mužů – účast na 6-ti soutěžích v požárních sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín (neúčastnili jsme se jen soutěže v Janovicích z důvodu zásahu při povodních). Celkově jsme se umístili na děleném 5. – 6. místě z osmi soutěžících družstev.

Družstvo žáků – vloni založené družstvo se zúčastnilo 5-ti soutěží v požárním sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín a branného závodu ve Starojické Lhotě. Celkově se mladší žáci umístili na 3. místě z pěti soutěžících družstev a starší žáci na 4. místě z pěti soutěžících družstev.

 

 

Činnost výjezdové jednotky SDH  

V roce 2010 se naši členové účastnili školení strojníků (26.2.), rozhodčích (5.3.) a naše nová hospodářka i školení hospodářů (20.11.)

Členové naší jednotky se aktivně podíleli na odstraňování škod způsobených povodní z 24.6.2009. Ve dnech 25. – 28.6. zasahovali v Jičině, Starém Jičíně, Vlčnově, Starojické Lhotě, Jeseníku nad Odrou. Šlo zejména o čerpání vody se zatopených sklepů, uvolňování vodního toku ucpaného dřevem, technickou pomoc s odklízením následků povodní. I v dalších dnech jsme se podíleli na pomoci s úklidem na Jičině, rozvozem vysoušečů, čistících a desinfekčních prostředků apod. Tato činnost byla velmi pozitivně vnímána jak samotnými postiženými občany, tak i obecním úřadem na Starém Jičíně. Došlo i k udělení Čestného uznání hejtmanem Moravskoslezského kraje naší jednotce.

V prosinci (9.12.2009 v cca 18 hodin) proběhl cvičný poplach naší jednotky s vyhlášením ze střediska Frýdek – Místek. Tohoto cvičného výjezdu se zúčastnilo celkem 6 členů naší jednotky ve stanoveném čase do 10 minut od nahlášení a tím se prokázala akceschopnost naší jednotky (min. počet členů na výjezd je 4).

Následně v neděli 13.12.2009 jsme provedli technický zásah, a to vyčištění nefunkčních stávajících kanálů propláchnutím u č.p. 58 (Petřkovští). 

V průběhu roku se členové naší výjezdové jednotky samozřejmě podrobili pravidelné lékařské prohlídce a absolvovali nutná odborná školení.

 

Technika sboru 

V roce 2009 došlo k razantním změnám v technice našeho sboru. Došlo k repasi hasičské stříkačky, výměně stávajícího vozidla Avia furgon za pro nás daleko vhodnější Avii v hasičské úpravě (převod z SDH Starý Jičín – Vlčnov), získání 1 ks kalového motorového čerpadla Heron, 2 ks savic, sady sportovních hadic pro děti, 1 ks sportovního rozdělovače, 7 ks lehkých zásahových obleků včetně obuvi, 7 ks pracovních stejnokrojů, 4 ks zásahových přileb.

 

Závěrečné zhodnocení a poděkování, cíle na rok 2011

Nezbývá mi, než zopakovat slova z loňského roku.

S uspokojením mohu konstatovat, že činnost našeho sboru se neustále rozvíjí a košatí, je do ní zapojováno stále více členů a i účast občanů naší obce (a nejen jich) na pořádaných akcích je opravdu slušná, což nám potvrzuje, že naše konání má opravdu smysl. Mám spíše pocit, že naše aktivity se již pomalu blíží svému stropu s ohledem na opravdu velké časové vytížení členů sboru, kteří se podílejí na organizaci jednotlivým akcí.

Nechci aby to vyznělo nějak nabubřele, nicméně si troufám tvrdit, že SDH je beze sporu hlavní hybnou silou života naší obce.

Velkou devizou do budoucnosti jsou rekonstruované prostory (byť je stále co zlepšovat) v budově osadního výboru (WC a sál, který zároveň slouží jako klubovna), jelikož jsme tím po mnohaletém snažení získali kultivované prostředí pro setkávání a pořádání akcí i v zimních měsících a v době nepřízně počasí.

Velkou radost nám dělají družstva starších a mladších žáků. Děti se opravdu celoročně připravují nejen na samotnou hasičinu, ale díky svým vedoucím vstřebávají i mnoho znalostí a dovedností, které jim pomohou v běžném životě. Nemohu také nevzpomenout skutečně historický úspěch družstva mužů, které vyhrálo okrskovou soutěž v požárním sportu. Díky nepřízni počasí se tato soutěž konala za docela nestandardních podmínek, které se ukázaly být naší výhodou – neběžela se štafeta a samotný požární útok se prováděl na dvě počítaná kola vedle budovy hasičárny ve Starém Jičíně – Vlčnově. Opravdu nevím, kdy naposled se nám podařilo vyhrát okrsek (jestli vůbec někdy).

 

Poděkování patří všem členům sboru, kteří se v rámci svého volného času a samozřejmě bez nároku na finanční odměnu věnují činnosti, rozvoji a podpoře dobrého jména SDH Jičina. Stejně tak je nutno zmínit toleranci našich rodin, které sice není nekonečná, ale myslím si, že i naše drahé polovičky vidí rády, že se zejména děti mají kde vyžít a smysluplně tráví volný čas.

Poděkování patří rovněž obecnímu úřadu Starý Jičín, jehož podpora byla v tomto roce opravdu velmi znatelná, a se kterým se nám velmi dobře spolupracuje. Sami si uvědomuje, že obecní pokladna není bezedná, ale zejména pro vybavení našeho sboru se toho pořídilo opravdu hodně (je to dáno i dotacemi v rámci povodňových škod).

V  roce 2010 se nám podařilo získat i finanční prostředky od sponzorů (většina z nich pocházela už z konce roku 2009) a hlavně díky nim jsme, tak jak jsme slíbili, byli schopni nakoupit sportovní dresy pro družstvo dětí a i další výbavu sboru. Sponzory byli Autodoprava Eva Vahalíková, Mgr. Šárka Horáková, FHB Trading Suchdol nad Odrou a KES Vratimov, za což jim patří velký dík.

 

V roce 2011 bychom rádi uspořádali akce zhruba v rozsahu roku 2010. Prioritami bude především maximální podpora družstva žáků a dospělých, podpora života v naší obci, a dále důstojné uspořádání naších nejvýznamnějších akcí, kterými budou 25.2.2011 pořádání okrskové schůze SDH v KD Starý Jičín (nikdy dříve jsme ji v novodobé historii sboru nepořádali), 18.6.2011 pořádání závodů v požárním sportu v kategorii dětí a mládeže v rámci okrsku a 7.8.2011 pořádání závodů v požárním sportu v kategorii muži, ženy a veteráni v rámci okrsku. V roce 2011 máme rovněž v plánu vytvořit internetové stránky našeho sboru a obnovit historický znak naší obce jeho použitím na slavnostních oblecích našich členů.

 

 

 

 

 

Zpracoval dne 31.12.2010 Martin Pecháček – starosta SDH Jičina.