Výbor SDH Jičina

Na výroční valné hromadě sboru 27.12.2014 proběhly volby výboru SDH a jednotlivých funkcionářů pro další období. Výbor SDH byl zvolen 13-ti členný.

* Na valné hromadě sboru 27.12.2015 byl výbor rozšířen o další dva členy, takže je aktuálně 15-ti členný, viz. seznam níže. 

 

 

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Martin Pecháček starosta, jednatel 777 833 108 martinpechacek@seznam.cz
Tomáš Vahalík náměstek starosty 777 611 020 tom.vah@seznam.cz
Pavel Rosa velitel 773 747 260 corfin@seznam.cz
Lukáš Rosa vedoucí kolektivu mladých hasičů 731 190 924  
Žaneta Rosová hospodář 776 114 548 zanetarosova@email.cz
Petr Vahalík předseda kontrolní a revizní rady 603 310 105  
Renáta Holainová členka kontrolní a revizní rady    
Libuše Volková členka kontrolní a revizní rady    
Tomáš Tvrdý      
Radek Tvrdý ml.      
Tomáš Simper      
Vítězslav Rosa      
Jaromír Horák      
Tereza Holainová *      
Martin Rosa *