Výroční zpráva 2012

Sbor dobrovolných hasičů Jičina,

Jičina č.p. 92, okr. Nový Jičín, 741 01

IČO: 65472454, Reg. číslo: 3804028

 

 

Zpráva o činnosti v roce 2012

 

Náš sbor čítá k 31.12.2012 celkem 113 členů, z toho 20 dětí a 11 žen. Naši snahou bylo a je do našeho sboru zapojit více žen než doposud, což se nám postupně pomalu daří. Důkazem této naší snahy je zejména založení družstva žen v požárním sportu, které se v letošním roce pod vedením Lukáše Rosy a Tomáše Tvrdého dalo poprvé v historii našeho sboru dohromady a zúčastnilo se svých prvních soutěží.

Pohřby členů SDH v roce 2012 – Antonín Pospěch

Narozeníny kulaté členů SDH v roce 2012 – 80 Milan Bajer, 70 Jindřich Urban, Pavel Prašivka, Jiří Raška, 60 Jaromír Simper, 50 Jan Urban

 

Výbor SDH Jičina měl během roku 2012 celkem 8 schůzí z toho 1 x byla součástí i schůze osadního výboru. Účast na schůzích byla velice slušná, zváni byli i nečlenové výboru, kteří ale měli co říci k probíraným tématům. Samozřejmě jsme se pravidelně účastnili i schůzí okrsku SDH.

 

Od 1.1.2012 nastala změna na postu zástupce velitele výjezdové jednotky JPO V. Tomáš Vahalík odešel do JPO II Starý Jičín – Vlčnov (stále zůstává členem a místostarostou našeho sboru) a jeho místo zaujal Tomáš Tvrdý, který se v průběhu roku v této funkci osvědčil.

 

Kromě permanentní celoroční běžné činnosti, která zahrnuje přípravu družstev dětí (mladých hasičů) a dospělých na závody v požárním sportu, sportovní klání v tělocvičně ZŠ na Starém Jičíně (fotbal v zimních měsících), údržbu svěřené techniky a prostor hasičské zbrojnice v budově osadního výboru na Jičině, údržbu a provoz výletiště „Hájek“, návštěvy a ocenění hasičů – jubilantů (kulaté narozeniny od 50-ti let výše), účasti na pohřbech (nošení rakve), bych rád dále uvedl hlavní akce pořádané v roce 2012, účasti na hasičských závodech a dále činnost výjezdové jednotky SDH zařazené do kategorie JPO V.

 

V roce 2012 jsme po dohodě s obcí Starý Jičín převzali údržbu veřejných travnatých ploch na Jičině tj. sečení a likvidaci trávy. Do této činnosti se zodpovědně zapojilo několik členů našeho sboru. Výsledkem toho je spokojenost občanů naší obce a pro nás nezanedbatelný finanční příspěvek do hasičského rozpočtu. Jelikož se tato naše činnost osvědčila, budeme v pokračovat i následující rok.

 

Letošní rok byl pro nás z pohledu pořádání brigád jiný a mnohem náročnější než dříve. Po předchozí mnohaleté marné snaze se díky získání dotace podařilo obci Starý Jičín získat a uvolnit finanční prostředky na výstavbu dětského hřiště, které u nás jako v jediné obci Starojicka doposud chybělo. Jelikož nám nebylo a není jedno jak jsou peníze putující do naší obce využity, rozhodli jsme se, že si pokud možno co nejvíce prací spojených s výstavbou dětského hřiště provedeme vlastními silami formou brigád. Vlastní výstavba probíhala na podzim a z toho důvodu jsme se nakonec rozhodli v letošním roce nepořádat tradiční autobusový zájezd a drakiádu (prostě nám na to nezbyl volný čas). Celou stavbu hřiště zaštiťovala fy PELA CZ a.s. p. Rýpara, který se nám snažil co nejvíce vyjít vstříc.

Na výletišti Hájek jsme tedy provedli veškeré terénní práce (stržení a srovnání zeminy), vyměření hřiště, odstranění starého oplocení, betonáž a pokládku obrubníků, základní údržbu stávajících plotových sloupků. Po provedení samotné výstavby dětských prvků odbornou firmou jsme následně provedli dorovnání povrchu, pokládku geotextilie, rozvoz a rozprostření dopadových ploch tj. kačírku a hrubé terénní úpravy okolí. Ještě jsme stihli realizovat novou část kanalizační přípojky pro kiosek, ale další naše práce bohužel zastavilo deštivé prosincové počasí. I když jsme společnými silami odpracovali na Hájku zdarma stovky brigádnických hodin, spousta práce nám ještě zbývá i na počátek roku 2013.

 

V letošním roce se bohužel z důvodu nedostatku financí v obecním rozpočtu nepodařilo pokročit v nutné výměně oken v budově osadního výboru č.p. 74, kterou používáme jako hasičárnu. Proto jsme ani my nerealizovali v loňském roce plánované práce spojené s výměnou oken a stavebními úpravami zejména v přízemí. Stále máme vizi na úpravu přízemí na klubovnu a technickou místnost pro potřeby výjezdové jednotky a doufáme, že se alespoň něco z toho podaří realizovat v roce 2013.  

 

 

Kulturně – společenská činnost

březen – 2.3.2012. Účast 17 členů našeho sboru na Okrskové valné hromadě SDH konané v KD na Starém Jičíně.

10.3.2012. Soutěže o „Nejlepší jičinskou slivovici“ a „Nejlepší jičinskou bábovku“ v prostorách budovy osadního výboru na Jičině. Na této celodenní akci se sešlo cca 40 vzorků slivovice a 20 bábovek. Oproti předešlým rokům jsme soutěž rozdělili na slivovici a ostatní ovocné destiláty, což se po loňském propadu v počtu účastníků ukázalo jako dobrá volba. Návštěva lidí na akci byla velice slušná a nálada jako vždy výborná, byť se ukazuje že konzumaci alkoholu (malá štamprle slivovice za 5 Kč) ne každý zvládne se ctí. Reklamu nám dělalo rádio Orion (sami si tuto akci vybrali) a je pravdou, že na výbor si našlo cestu i nemálo nám zcela neznámých lidí. Tak jako v minulém roce jsme do poroty nominovali i zástupce okolních obcí. Poprvé v historii byla porotkyní i žena, a to paní Vilčková ze Starojické Lhoty. Nejlepší bábovku pak vybírali samotní návštěvníci akce. Součástí akce byl i prodej hasičského guláše a dalších pochutin. Vítězi se stali  František Tvrdý – slivovice, Radim Šimíček – jablkovice a nejlepší bábovku peče paní Lidmila „Miluška“ Vahalíková.

květen – 6.5.2012, účast 5 členů našeho sboru na oslavách patrona hasičů Sv. Floriána na Starém Jičíně.

               11.5.2012, uspořádání tradičního lampiónového průvodu, který prošel celou vesnicí a následného táboráku na výletišti Hájek. Počasí nám přálo a akce se velice podařila. Přišlo hodně lidí, a to i „přespolních“  a na Hájku panovala výborná atmosféra.

27.5.2012, členové našeho SDH se podíleli na pořádání okrskové soutěže v požárním sportu na fotbalovém hřišti na Starém Jičíně. Výpomoc organizátorům SDH Starý Jičín – Vlčnov se stavěním dráhy a rozhodčími.

červen – 2.6.2012. Po loňské úspěšné premiéře (po předchozí mnohaleté odmlce) jsme uspořádali na výletišti Hájek  Dětský den. Do organizace se zapojilo opravdu hodně lidí. Tak jako vloni si soutěže vzala na starost Zuzana Rosová, která svým nadšením strhávala ostatní. Počasí nám přálo, po celém výletišti jsme nachystali pro děti 15 soutěží koncipovaných jako putování po stezce dle mapky. Přišlo opravdu hodně dětí s rodiči i prarodiči a nálada byla výborná. Letos jsme jako novinku uspořádali i kolo štěstí, které se setkalo celkem s příznivým ohlasem (je ale dost problém odhadnout, které z cen jsou pro děti atraktivní). Všechny děti, které se soutěží účastnily obdržely dřevěné medaile a sladkosti. 

9.6.2012. Soutěž dětí a mládeže v požárním sportu na výletišti Hájek. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mladších a 10 družstev starších žáků. Počasí nám nakonec přálo i když před soutěží bylo velmi deštivo a měli jsme velké problémy s přípravou trati, parkovacích míst apod. Nakonec jsme soutěž uspořádali přímo na výletišti a nikoliv na zatravněné ploše podél plotu (byla rozbahněná), což se ukázalo jako dobrá volba. Výkony dětí byly výborné, návštěvníci akce byli velice spokojeni s organizací. Soutěž nakonec vyhrály v obou kategoriích mladí hasiči z Jičiny.

srpen – 5.8.2012. Soutěž v požárním sportu v kategoriích muži, ženy, veteráni na výletišti Hájek. Soutěže se zúčastnilo 12 družstev mužů, 5 družstev žen a 3 družstva veteránů. V rámci okrsku jsme jediní, kteří soutěž veteránů (podmínkou věk nad 35 let) pořádají a pravdou je, že účast družstev není stále valná. Nicméně my sami se této kategorie rádi účastníme a určitě v této tradici chceme vytrvat. Poprvé v historii našeho sboru se soutěže v kategorii „ženy“ zúčastnilo i nově vzniklé družstvo Jičiny. A nevedlo si špatně, naše ženy obsadily 4 místo těsně pod stupni vítězů. Počasí nám přálo, bylo slunečno. Tak jako vždy je sice dráha po několika požárních útocích rozbahněná, což je dáno jejím travnatým povrchem, ale výkony družstev byly výborné. Diváků přišlo tradičně velké množství a myslím že se všichni dobře bavili. Organizace se povedla, byť se čím dál více projevuje problém s pořádáním soutěží na výletišti, kterým je chybějící zdroj vody. Naštěstí se nám stále daří zajišťovat dopravu vody pomocí cisterny zapůjčené od ZD Starojicko a.s.

září – 9.9.2012. Uspořádání akce „Ukončení hasičské sezóny“, která je koncipovaná jako poděkování zejména dětem – členům družstev hasičů za jejich celoroční činnost. Děti, ale i jejich rodiče si měli možnost vyzkoušet uhašení skutečného ohně, byly připraveny a zapáleny cvičné domečky ze dřeva, kartonů a slámy. Dětem ale i jejich vedoucím byl veřejně vyjádřen dík za celoroční činnost a v rámci akce proběhlo i rozloučení s dětmi, které díky svému věku přecházejí s žákovských kategorii do družstev dospělých.

prosinec – 8.12.2012, uspořádání Mikulášské nadílky v restauraci „U Bajerů“ (spolu s místní organizací ČSČK a hospodskými). Opět velká účast rodičů s dětmi (cca 40 dětí), součástí akce byla i dětská diskotéka se soutěžemi.

                  29.12.2012, uspořádání valné hromady SDH Jičina v budově osadního výboru na Jičině za účasti 44 dospělých členů sboru a mladých hasičů a rovněž i starosty obce Starý Jičín Ing. Rudolfa Hrnčíře.

 

 

Sportovní činnost

Družstvo mužů – účast na všech 6 soutěžích v požárních sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín. Celkově jsme se umístili na 6. místě z devíti soutěžících družstev. Okrskovou ligu vyhrály Janovice před Bernarticemi nad Odrou a Palačovem. Naše výkony byly kolísavé, techniku máme velice slušnou, ale prostě se v tom kvapíku sem tam něco nepovedlo a z toho pramenilo celkové umístění. Pravdou také je, že špičková družstva z okolních obcí mají určitě nižší věkový průměr než naše družstvo. Úroveň družstev, což koneckonců platí ve všech kategoriích, je velice dobrá a vyrovnaná. O výsledcích opravdu rozhodují často desetiny vteřin, používání elektronické časomíry je naprosto nezbytné kvůli věrohodnosti dosažených časů.    

Družstvo žen – Jak už jsem zmínil, vůbec to, že bylo letos založeno a funguje považuji za malý zázrak a všem členkám a jejich vedoucím patří veliký dík. Družstvo se zúčastnilo jen soutěží na Jičině, kde mělo svou premiéru a soutěže ve Vysoké. Od příštího roku počítáme s jeho pravidelnou účastí na soutěžích pořádaných v rámci okrsku.

Družstva žáků – družstva mladších a starších žáků se zúčastnila všech 7 soutěží v požárním sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín. Přes obrovskou konkurenci, vyrovnanost a rivalitu se oběma našim družstvům podařil historický úspěch, kdy v rámci okrsku vyhrály své kategorie. Můžeme tedy s opravdovou hrdostí říci, že nás naše družstva výborně reprezentují. Proto patří veliký dík všem dětem a jejich vedoucím, kterými jsou Lukáš Rosa, Tomáš Tvrdý, Petr Vahalík a Radek Tvrdý ml.  Kromě soutěží v rámci okrsku provedla naše družstva i několik výjezdů do vzdálenějších obcí, kde nám také dělala dobré jméno.

 

 

Činnost výjezdové jednotky SDH  

Výjezdová jednotka JPO V se skládá ze 16 členů. Od roku 2012 bude mít nadále 3 velitele, 4 strojníky s platným osvědčením a 9 hasičů.

V průběhu roku členové naší výjezdové jednotky samozřejmě absolvovali nutná odborná školení – školení velitelů, a starali se o svěřenou techniku. Nejvíce času vždy zabere údržba výjezdového vozidla Avia.

V roce 2012 naše jednotka absolvovala celkem 2 výjezdy, z toho jeden byl nakonec planý (omylem nahlášený požár RD na Jičině, pouze hustý dým z komína, který vyvolal pocit požáru).

 

Požár stohu slámy v areálu ZD Starojicko a.s. na Jičině

K opravdu velkému požáru došlo 25.9.2012. Ve 23:23 hodin byl nahlášen požár stohu slámy v areálu ZD Starojicko a.s. Naše jednotka byla jednou z 8 jednotek (Nový Jičín, Starý Jičín, Štramberk, Hodslavice, Mořkov, Příbor, Suchdol nad Odrou), které se podílely na hašení požáru. Požár to byl velmi nepříjemný zejména kvůli tomu, že sláma byla uložena ve velkém stohu na volné ploše a neustále se měnil poměrně silný vítr, který oheň rozdmýchával. Základním úkolem jednotek bylo zabránit rozšíření požáru na blízký velkokapacitní kravín, což se podařilo a jeho postupné uhašení i za pomoci techniky zemědělského družstva (vyvážení slámy manipulátory na sousední pole a dohašování). V podstatě celá naše obec se ponořila do dýmu a zápachu z požáru. Celková výše škody byla odhadnuta na cca 80 000 Kč, příčina či viník požáru nebyly zjištěny.

Naše jednotka měla v první fázi tzn. až do odpoledních hodin 26.9. za úkol zajišťovat čerpání vody z požární nádrže (bývalé koupaliště) na Starém Jičíně do přijíždějících cisteren. Následně jsme nepřetržitě až do 10:00 hodin 27.9. hlídali požářiště před jeho případným rozšířením. Zejména v noci z 25.9. na 26.9. jsme se téměř nezastavili a ověřili jsme si, že naše technika a samozřejmě i samotní hasiči nemají problém ani s takovou zátěží. Byť nejsme profesionálové, tak naše činnost u tohoto požáru byla vysoce hodnocena všemi přítomnými.  

 

Technika sboru, nákupy

Od letošního roku došlo ke změně ve vyplácení příspěvků jednotlivým sborům kategorie JPO V. z rozpočtu obce Starý Jičín. Naše jednotka obdržela finanční podporu ve výši 30 000 Kč, což se může jevit jako velká suma. Pravdou je, že z této částky jsou financovány údržba techniky (zejména hasičské vozidlo Avia – STK, aj.), veškerá nezbytná školení členů naší výjezdové jednotky a bohužel i refundace tj. náhrady mezd členům výjezdové jednotky účastnících se zásahů. Zejména tento bod se ukázal v praxi pro náš sbor jako velmi nevýhodný a budeme s obcí jednat o změně podmínek. Díky tomu pak na nákup či obnovu samotné techniky nezbývá moc peněz. Za tyto peníze jsme letos nakoupili jen savice, svítilny (baterky) a prodlužovací elektrické kabely.

Z rozpočtu obce z roku 2011 se nám ještě na začátku roku 2012 podařilo pořídit (dle původních pravidel rozdělování peněz) sadu hadic a rozdělovač.

Je třeba ale říci, že si celkově nemáme nač stěžovat, technika a vybavení našeho sboru je na velice slušné úrovni.  

 

Začátkem tohoto roku se nám konečně podařilo realizovat z vlastních zdrojů nákup označení našeho sboru tj. nášivek na vycházkové hasičské obleky. Jako znak jsme použili, tak jak jsme již ve sboru dříve schválili, historický znak obce Jičina pocházející z roku 1850. 

 

Kromě drobné výbavy sboru, výletiště a výbavy osadního výboru jsme z peněz vydělaných naší celoroční činností uskutečnili úpravu rozvodu vody na WC na výletišti Hájek spojenou s instalací umyvadel a vymalováním.

 

Závěrečné zhodnocení, cíle na rok 2013

Jak je z výčtu akcí patrno, pořádali jsme toho během roku opravdu hodně, což je samozřejmě pozitivně kvitováno občany nejen naší obce. Díky SDH prostě naše obec celoročně „žije“, schází se a lidé mají možnost se dobře pobavit. Nicméně se čím dál více objevuje i obrácená strana mince. I když organizace akcí proběhla vždy dobře, velice často to bylo spojeno s opravdu velikým vypětím hlavních pořadatelů, kteří mnohdy na poslední chvíli sháněli další pomocníky. Bohužel to nefunguje tak, že by lidi přišli sami, když ví, že se něco bude dít a nabídli pomoc. Velkým problémem se ale ukazuje úklid po samotných akcích, kdy už nadšení z lidí vyprchá a mnohdy uklízí jen stále stejní lidé, navíc ve velmi malém počtu. Pokud se nám nepodaří v lidech vyvolat větší pocit zodpovědnosti a angažovanosti k daným akcím, tak hrozí, že se ti aktivní na pořádání akcí časem „vykašlou“. Navíc tolerance jejich rodin není bezbřehá.

Jinak mi ale po těchto kritických slovech nezbývá,  než zopakovat slova z předešlých let.

S uspokojením mohu konstatovat, že činnost našeho sboru se neustále rozvíjí, v letošním roce zejména v oblasti pracovních činností – brigád. Účast občanů naší obce (a nejen jich) na pořádaných akcích je opravdu slušná, což nám potvrzuje, že naše konání má opravdu smysl. Domnívám se, že naše aktivity se již přiblížily svému stropu s ohledem na opravdu velké časové vytížení členů sboru, kteří se podílejí na organizaci jednotlivým akcí.

Nechci, aby to vyznělo nějak nabubřele, nicméně si opět troufám tvrdit, že SDH je beze sporu hlavní hybnou silou života naší obce.

 

Velkou radost nám dělají družstva starších a mladších žáků, v letošním roce byla navíc jejich snaha korunována celkovým vítězstvím v rámci okrsku. Děti se opravdu celoročně připravují nejen na samotnou hasičinu, ale díky svým vedoucím vstřebávají i mnoho znalostí a dovedností, které jim pomohou v běžném životě. I nadále bude mít družstvo dětí v rámci našich časových a finančních možností maximální podporu, počítáme i s výjezdy na soutěže do vzdálenějších lokalit, tak aby mohli poměřit síly s cizími sbory a zase naopak třeba přenést něco užitečného co uvidí jinde do činnosti našeho sboru.

 

Na tomto místě musím i znovu připomenout založení družstva žen SDH Jičina. Máme z toho opravdu velikou radost a doufáme, že nás budou dobře reprezentovat na soutěžích v požárním sportu v roce 2013. Navíc to určitě pomůže ještě více stmelit hasičskou partu a fandy požárního sportu v naší obci. S tímto je spojen i nemalý nutný finanční výdej se kterým počítáme, a to na nákup sportovních dresů.   

 

V roce 2013 bychom rádi uspořádali akce zhruba v rozsahu roku 2012.

Hned na začátku roku, jakmile to počasí dovolí, musíme dokončit práce související s výstavbou dětského hřiště na Hájku.

Ve výboru SDH jsme se na sklonku tohoto roku dohodli, že ve spolupráci s restaurací „U Bajerů“ obnovíme tradici pořádání plesů na Jičině. I když jsou podmínky u nás skromnější než ve většině ostatních obcí v okolí, tak mohu s hrdostí oznámit, že v pátek 15.2.2013 bude uspořádán Hasičský ples, hudební produkci zajistí skupina Ladislava Pospěcha.  

Samozřejmými prioritami bude maximální podpora družstev žáků, mužů a nově i žen, a obecně i podpora života v naší obci. Pevně věřím, že se nám podaří v roce 2013 důstojně uspořádat nejvýznamnější akce s širokou účastí návštěvníků naší obce, kterými budou 15.6.2013 závody v požárním sportu v kategorii dětí a mládeže a 4.8.2013 závody v požárním sportu v kategorii muži, ženy a veteráni.

 

Rád bych aby se v roce 2013 našly v obecním rozpočtu finanční prostředky na opravy budovy osadního výboru č.p. 74 (zejména okna) a na zvelebení výletiště Hájek (zejména kiosek – střecha, okna, posezení). Za hasiče mohu říci, že určitě bychom co nejvíce případných s tím souvisejících prací provedli svépomocí formou brigád co nejlevněji, ale samozřejmě v odpovídající kvalitě.

 

Poděkování

Závěrečné poděkování patří všem členům a členkám sboru (ale i spoustě nečlenů), kteří se v rámci svého volného času a samozřejmě bez nároku na finanční odměnu věnují činnosti, rozvoji a podpoře dobrého jména SDH Jičina. Stejně tak je nutno zmínit toleranci našich rodin, které sice není nekonečná, ale myslím si, že i naše drahé polovičky vidí rády, že se zejména děti mají kde vyžít a smysluplně trávit volný čas.

Poděkování patří rovněž obecnímu úřadu Starý Jičín, jehož podpora je znatelná a nezanedbatelná. Sami si uvědomuje, že obecní pokladna není bezedná a že vybavení našeho sboru je v rámci možností velice slušné.

Rovněž dobrá je spolupráce se zemědělským družstvem Starojicko a.s., díky jehož toleranci zdarma užíváme plochu vedle výletišti na Hájku a na níž pořádáme soutěže v požárním sportu. Rovněž nám zemědělské družstvo vždy vyšlo vstříc se zapůjčením cisterny na vodu, bez které bychom nebyli schopni uspořádat žádnou soutěž v požárním sportu na výletišti Hájek. Opravdu si nedokážu momentálně představit, kde jinde vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám samotného výletiště Hájek bychom tyto soutěže pořádali.

 

 

 

Zpracoval dne 28.12.2012 Martin Pecháček – starosta SDH Jičina.