Výroční zpráva 2013

Sbor dobrovolných hasičů Jičina,

Jičina č.p. 92, okr. Nový Jičín, 741 01

IČO: 65472454, Reg. číslo: 3804028

 

 

Zpráva o činnosti SDH Jičina v roce 2013

 

Náš sbor čítá k 31.12.2013 celkem 111 členů, z toho 19 dětí a 13 žen.

Pohřby členů SDH v roce 2013 – Antonín Vahalík, Antonín Petřkovský st., Stanislav Hrachovec, Jiří Horák, Rosa Jan.

Narozeníny kulaté členů SDH v roce 2013 – 70 Josef Pecháček, 60 Miroslav Horák, Jaroslav Pavlík, Marie Simperová, Antonín Slavík, Václav Vahala, 50 Jaromír Horák, Břetislav Pavlík

 

Výbor SDH Jičina měl během roku 2013 celkem 6 schůzí. Účast na schůzích byla kolísavá,  zváni byli i nečlenové výboru, kteří ale měli co říci k probíraným tématům. Můžu říci, že jsme se vždy na všem potřebném domluvili. Samozřejmě jsme se pravidelně účastnili i schůzí okrsku SDH, náš velitel Pavel Rosa se zúčastnil i schůzky velitelů jednotlivých SDH se starostou obce Starý Jičín.

 

V roce 2013 nenastala v našem sboru žádná změna na postech ve výboru, ani u velitelů sportovních družstvech a obsazení členů výjezdové jednotky JPO V.

 

Kromě permanentní celoroční běžné činnosti, která zahrnuje přípravu družstev dětí (mladých hasičů) a dospělých (družstvo žen a mužů) na závody v požárním sportu, sportovní klání v tělocvičně ZŠ na Starém Jičíně (fotbal v zimních měsících), údržbu svěřené techniky a prostor hasičské zbrojnice v budově osadního výboru na Jičině, údržbu a provoz výletiště na Hájku, návštěvy a ocenění hasičů – jubilantů (kulaté narozeniny od 50-ti let výše), účasti na pohřbech (nošení rakve) členů SDH, bych rád dále uvedl hlavní akce pořádané v roce 2013, účasti na hasičských závodech a dále činnost výjezdové jednotky SDH zařazené do kategorie JPO V.

 

V roce 2013 jsme pokračovali, po dohodě s obcí Starý Jičín, v údržbě veřejných travnatých ploch na Jičině, tj. sečení a likvidaci trávy. Do této činnosti se zodpovědně zapojilo několik členů našeho sboru. Za tyto práce dostáváme od obce nezanedbatelný finanční příspěvek do hasičského rozpočtu. Na podzim došlo ze strany obce i ke slíbenému vysazení křovin a jehličnanu – jedle vedle kaple a v roce 2014 je v plánu i oprava obou pomníků. 

 

Letos jsme na jaře a na podzim uspořádali několik brigád na výletišti na Hájku, díky kterým jsme dokončili práce související s výstavbou dětského hřiště v loňském roce a s údržbou výletiště. Šlo zejména o opravu plotových sloupků a dokončení oplocení včetně obrubníků mezi výletištěm a zahradou pana Tvrdého, dorovnání a osetí ploch kolem dětského hřiště a ořez stromů. 

Na Hájku máme taky do roku 2014 velké plány, a to opravu chátrající střechy kiosku s tím, že chceme trochu zvednout obvodové zdivo, udělat nový věnec a následně zhotovit komplet novou střechu. Veškeré práce chceme provádět sami formou brigád.    

 

Ani letos se bohužel z důvodu nedostatku financí v obecním rozpočtu nepodařilo pokročit v nutné výměně oken v budově osadního výboru č.p. 74, kterou používáme jako hasičárnu. Proto jsme ani my nerealizovali žádné drobné stavební práce v této budově. Stále máme vizi na úpravu místnosti v přízemí na malou klubovnu – hernu a uvidíme, zda-li se v roce 2014 toto nějak pohne kupředu. Za hasiče mohu říci, že určitě bychom co nejvíce případných, s tím souvisejících, prací provedli svépomocí formou brigád co nejlevněji, ale samozřejmě v odpovídající kvalitě. 

 

 

Kulturně – společenská činnost

únor – 15.2.2013. Po dlouhých diskusích jsme se rozhodli obnovit tradici hasičských plesů na Jičině. Ples se konal v restauraci „U Bajerů“, k tanci a poslechu hrála kapela Ladislava Pospěcha. Hospoda sice nebyla úplně plná (přišlo nás cca 60), ale nálada byla výborná, lidé se dobře bavili. Podařilo se nám dát dohromady i hodnotnou tombolu. Akce se tedy velmi vydařila a určitě v této tradici budeme chtít pokračovat i v dalších letech.

            22.2.2013. Účast 19 členů našeho sboru na Okrskové valné hromadě SDH konané v sále restaurace ve Starojické Lhotě.

březen – 16.3.2013. Soutěže o „Nejlepší jičinskou slivovici“ a „Nejlepší koláč z kynutého těsta“ v prostorách budovy osadního výboru na Jičině. Na této celodenní akci se sešlo 32 vzorků slivovice a 8 koláčů (oproti loňsku znatelný pokles počtu vzorků). Soutěž byla rozdělena na slivovici a ostatní ovocné destiláty, v porotě byli účastni i zástupci ostatních obcí starojicka včetně dvou žen ze Starojické Lhoty. Návštěva lidí na akci byla slušná, byť trochu nižší než v loňském roce a nálada jako vždy výborná. Reklamu nám dělali i v rádiu (sami si tuto akci vybrali). Nejlepší koláč pak vybírali samotní návštěvníci akce. Vítězi se stali  Tomáš Vahalík – slivovice, Petr Vahalík – jablkovice a nejlepší koláč upekla Líba Volková.

květen – 5.5.2013. Účast 4 členů našeho sboru na oslavách patrona hasičů Sv. Floriána na Starém Jičíně, tj. mše, průvod a posezení v hasičárně ve Vlčnově.

               18.5.2013. Uspořádání tradičního lampiónového průvodu, který prošel celou vesnicí a následného táboráku s opékáním špekáčků na výletišti na Hájku. Počasí nám přálo a akce se velice podařila. Přišlo hodně lidí, a to i „přespolních“  a na Hájku panovala výborná atmosféra.

červen – 1.6.2013. Uspořádání Dětského dne na výletišti na Hájku. Tak jako vždy si soutěže vzala na starost Zuzana Rosová, která svým nadšením strhávala ostatní. Na výletišti jsme nachystali pro děti soutěže za jejichž absolvování dostávali razítka do účastnických karet. Počasí nám sice nepřálo, bylo chladno a občas i drobný déšť, ale přišlo hodně dětí s rodiči i prarodiči a nálada byla výborná. Všechny děti, které se soutěží účastnily obdržely sladké odměny. 

15.6.2013. Soutěž dětí a mládeže v požárním sportu na výletišti na Hájku. Soutěže se zúčastnilo 15 družstev mladších a 11 družstev starších žáků, což bylo nejvíce v historii. Počasí nám přálo, organizace soutěže se myslím podařila, návštěva byla solidní, byť pokles byl patrný. Soutěž jsme po loňské dobré zkušenosti uspořádali přímo na výletišti se startem na asfaltové ploše u pódia. Výkony dětí byly výborné, ale pravdou je, že hlavně kvůli dospělým je klání velice vyhecované a místy zbytečně plné emocí.

srpen – 4.8.2013. Soutěž v požárním sportu v kategoriích muži, ženy a veteráni na výletišti na Hájku. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů, 6 družstev žen a 4 družstva veteránů. Soutěž veteránů (podmínkou věk nad 35 let) pořádáme jako doplňkovou pro zábavu, přičemž účast družstev není velká. Nicméně my sami se této kategorie rádi účastníme a určitě v této tradici chceme vytrvat. Počasí nám přálo, bylo slunečno, ale obdobně jako na jiných letos pořádaných akcích byla znatelně nižší návštěva lidí. Organizačně jsme akci zvládli, ale úplně bez chyb to nebylo. Výkony družstev byly výborné, návštěvníci akce se myslím dobře bavili. Stálým problémem je nutnost dovozu vody na výletiště, jelikož zde nemáme dostatečný zdroj vody (platí to i pro červnovou soutěž dětí). Tady patří veliké díky ZD Starojicko a.s., které nám tradičně zapůjčuje cisternu.

24.8.2013. Družstvo složené z občanů Jičiny se zúčastnilo premiérového ročníku „Obecních her bez hranic“ konaných v Janovicích. Nutno napsat, že akce byla občany Janovic perfektně nachystaná a nelze než konstatovat, že takové úrovně organizace zatím na Jičině nedosahujeme, byť samozřejmě sportovní areál v Janovicích je nesrovnatelně jinde oproti naší obci.

září – 8.9.2013. Uspořádání akce „Ukončení hasičské sezóny“ na výletišti na Hájku, která je koncipovaná jako poděkování zejména dětem – členům družstev hasičů za jejich celoroční činnost. Děti, ale i jejich rodiče si měli možnost vyzkoušet uhašení skutečného ohně, byly připraveny a zapáleny cvičné domečky ze dřeva, kartonů a slámy. Dětem ale i jejich vedoucím byl veřejně vyjádřen dík za celoroční činnost a v rámci akce proběhlo i rozloučení s dětmi, které díky svému věku přecházejí z žákovských kategorii do družstev dospělých.

říjen – 12.10.2013. Uspořádání autobusového zájezdu do „Světa techniky U6“ a ZOO v Ostravě. Zájezdu se zúčastnilo 43 lidí, zejména rodičů s dětmi. Zájezd se opravdu povedl, všichni byli spokojeni. Mnoho z nás bylo poprvé v areálu Dolní oblasti ve Vítkovicích a musím říci, že je to tam opravdu velice zajímavé. Většina účastníku zájezd zakončila návštěvou hospody na Jičině, kde panovala výborná nálada.

13.10.2013. Uspořádání Drakiády na výletišti na Hájku. Počasí nebylo moc dobré, bylo velice chladno a téměř bezvětří a na Hájek přišlo jen cca 25 lidí. Přesto se draci pouštěli, vařil se svařák a hlavně děti se proběhly a byly venku.

prosinec – 1.12.2013. Vzhledem k nově vysazené jedli (na výšku má zatím jen cca 1,5 m) vedle kaple jsme uspořádali úplně novou akci, ze které se doufám stane tradice, a to „Rozsvěcování vánočního stromu“. Iva Vahalíková domluvila výbornou dechovou kapelu z Příbora, která vyhrávala venku u kaple zejména vánoční koledy. V budově osadního výboru se vařil svařák, klobásy a párky. K našemu velkému překvapení přišlo spousta lidí, nestačili jsme prodávat. Atmosféra byla skvělá, všichni se dobře bavili. Stromek jsme rozsvítili a po celý prosinec bude večer svítit. 

7.12.2013. Uspořádání Mikulášské nadílky v restauraci „U Bajerů“ (spolu s místní organizací ČSČK a hospodskými). Slušná účast rodičů s dětmi (cca 30 dětí), součástí akce byla dětská diskotéka pana Rešla se soutěžemi. Akce je to tradiční a myslím, že se všichni rádi scházejí a posedí v hospodě.

15.12.2013. Hospodští uspořádali po dlouholeté odmlce ping-pongový turnaj v restauraci „U Bajerů“. My jsme jim pomohli s organizací a zajištěním stolů. Turnaje se nakonec zúčastnilo pouhých 12 hráčů (děti, ženy, dospělí) a vítězem se po lítém boji stal Alois Minařík. 

                  28.12.2013. Uspořádání valné hromady SDH Jičina v budově osadního výboru na Jičině za účasti cca 55 dospělých členů sboru, mladých hasičů a hostů (sál byl úplně plný). Valné hromadě byl  přítomen i místostarosta obce Starý Jičín Ing. Miroslav Klimpar.

 

 

Sportovní činnost

Družstvo mužů – účast na všech 7 soutěžích v požárních sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín. Celkově jsme se umístili na velice solidním 4. místě z devíti soutěžících družstev. Od založení okrskové ligy je letošní celkové umístění našeho družstva doposud nejlepší. Okrskovou ligu vyhrály Janovice před Palačovem a Bernarticemi nad Odrou. Naše výkony byly stabilní, většinou ve středu startovního pole, ale podařilo se nám všechny soutěže úspěšně dokončit, z čehož vyplynulo konečné umístění. Platí to co v předchozích letech, tedy že vybavení našeho družstva je velice dobré a že špičková družstva z okolních obcí mají určitě nižší věkový průměr než naše družstvo.    

Družstvo žen – Pod vedením Lukáše Rosy se letos po svém loňském založení  poprvé naše družstvo zúčastnilo všech soutěží v požárním sportu v rámci okrsku a nevedlo si špatně. V celkovém hodnocení skončilo v okrsku na 5. místě ze sedmi družstev. V rámci okrsku byly nejlepší ženy z Palačova před Janovicemi a Bernarticemi nad Odrou. Holky a ženy nás tedy výborně reprezentují a jejich nadšení je příkladné. Družstvo žen se zúčastnilo i dvou soutěží mimo okrsek, a to ve Vysoké a v Porubě.

Družstva žáků – družstva mladších a starších žáků se zúčastnila všech 7 soutěží v požárním sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín. Přes obrovskou konkurenci, vyrovnanost a rivalitu obě naše družstva patří na špici ve svých kategoriích. Mladší žáci okrskovou ligu vyhráli (ze 6 družstev) před Bernarticemi nad Odrou a Starojickou Lhotou. Starší žáci skončili na 2. místě (ze 7 družstev) za  Petřkovicemi a před Starojickou Lhotou. Vedoucími dětí jsou Lukáš Rosa, Petr Vahalík, Tomáš Tvrdý, a Radek Tvrdý ml.  Kromě soutěží v rámci okrsku provedla naše družstva i výjezd na soutěž do Vysoké.

 

Můžeme tedy s opravdovou hrdostí říci, že nás naše družstva na hasičských soutěžích výborně reprezentují. Úroveň družstev v rámci okrsku, což platí ve všech kategoriích, je velice dobrá a vyrovnaná. O výsledcích opravdu rozhodují často jen desetiny vteřin a používání elektronické časomíry je naprosto nezbytné kvůli věrohodnosti dosažených časů. Značný je i tlak na rozhodčí ke striktnímu dodržování pravidel požárního sportu. Dnes už nelze, tak jako často v minulosti, občas jen přimhouřit oko. Emoce při soutěžích jsou velké a jednotlivá družstva si konkurenci pečlivě kontrolují.

 

Činnost výjezdové jednotky SDH  

Výjezdová jednotka JPO V. se skládá ze 14 členů. Má v současnosti 3 velitele, 4 strojníky s platným osvědčením a 7 hasičů.

V průběhu roku členové naší výjezdové jednotky samozřejmě absolvovali nutná odborná školení a starali se o svěřenou techniku. Nejvíce času vždy zabere údržba výjezdového vozidla Avia. Lukáš Rosa absolvoval i školení velitelů mládeže v Jánských Koupelích.

V roce 2013 naše jednotka absolvovala 1 ostrý výjezd, kterým byl zásah při požáru seníku v Janovicích. Požár byl nahlášen 8.10.2013 v odpoledních hodinách. Hořela hala s uloženým senem v Janovicích, požár způsobily neopatrností při manipulaci s ohněm děti. Naše jednotka dostala za úkol zajistit čerpání vody do zasahujících hasičských cisteren. Vodu jsme čerpali nepřetržitě od odpoledne 8.10. do dopoledne 9.10. nejprve z koupaliště na Starém Jičíně (přes celou noc) a ráno pak i z vodní nádrže na Jičině, jelikož v koupališti docházela voda. Všichni naši zasahující hasiči se téměř nezastavili a i v noci prokázali dobrou připravenost k zásahu. Můžeme konstatovat, že jsme daný úkol splnili na výbornou a naše jednotka má v rámci starojického okrsku přednostní určení pro toto zajišťování čerpání vody. Na tuto činnost jsme také velice slušně vybaveni technikou.

 

Technika sboru, nákupy

Z rozpočtu obce Starý Jičín jsme obdrželi stejně jako v loňském roce 30 000 Kč na technické zabezpečení výjezdové jednotky JPO V. našeho sboru. Z těchto peněz platíme náklady na nutná školení, údržbu techniky včetně STK našeho vozidla Avia a za zbytek peněz nakupujeme nové věci. Letos jsme nakoupili sadu zásahových hadic, kalové čerpadlo na 220 V a savici Heron.

Kromě výše uvedeného byl pro nás v letošním roce značným výdajem nákup sportovních dresů pro  družstvo žen a nákup 10 ks zimních kabátů a 1 ks vycházkového obleku. Převodem od JPO II. Starý Jičín-Vlčnov jsme získali na konci roku 6 ks zásahových hasičských přileb.

Je třeba říci, že technika a vybavení našeho sboru je vzhledem k jeho poslání na velice solidní úrovni, byť určitě máme další nápady, co by bylo třeba pořídit.  

 

Závěrečné zhodnocení, cíle na rok 2014

Tak jako předchozí roky jsme toho dle mého pořádali v naší obci opravdu hodně, v podstatě nás už ani nenapadá, co dalšího ještě uspořádat.

Díky SDH naše obec celoročně „žije“, schází se a lidé mají možnost se dobře pobavit.

Bohužel se ale letos často ukazoval znatelný pokles návštěvníků některých akcí. Nevíme, čím to bylo způsobeno. Možná hrála roli ekonomická krize a taky akcí v dalších obcích starojicka je opravdu hodně. Lidé prostě mají hodně na výběr a samozřejmě se neúčastní automaticky všeho, co se kde koná.

Samozřejmě i my máme své rezervy. Jako hlavní problém, který se nám dlouhodobě nedaří změnit vidím v tom, že veškeré dění stále visí na několika málo lidech. Velice často je organizace akcí spojena s opravdu velikým vypětím hlavních pořadatelů, kteří mnohdy na poslední chvíli sháněli další pomocníky. Bohužel to nefunguje tak, že by lidi přišli sami, když ví, že se něco bude dít a nabídli pomoc. Velkým problémem je stále úklid po samotných akcích, kdy už nadšení z lidí vyprchá a mnohdy uklízí jen stále stejní lidé, navíc ve velmi malém počtu. Opravdu nevím, jak v lidech vyvolat větší pocit zodpovědnosti a angažovanosti k daným akcím.

Naši snahou bylo a je do našeho sboru aktivně zapojit co nejvíce občanů naší obce, což se ovšem jeví jako velký problém. Snad nám ze členů našich mládežnických družstev časem vyrostou nadšení následovníci.  

 

Velkou radost nám dělají družstva starších a mladších žáků, nově založené družstvo žen a letos i družstvo mužů v požárním sportu. Letošní výsledky byly v rámci okrsku velice slušné, u dětí výborné. Děti se opravdu celoročně připravují nejen na samotnou hasičinu, ale díky svým vedoucím vstřebávají i mnoho znalostí a dovedností, které jim pomohou v běžném životě. I nadále budou mít všechna družstva, zejména však družstva dětí v rámci našich časových a finančních možností maximální podporu.

 

V roce 2014 bychom rádi uspořádali akce zhruba v rozsahu roku 2013.

Na jaře, jakmile to počasí dovolí, bychom chtěli provést výše zmíněnou výměnu střechy na kiosku na výletišti na Hájku.

Samozřejmou prioritou je podpora života v naší obci. Pevně věřím, že se nám podaří v roce 2014 důstojně uspořádat nejvýznamnější akce s širokou účastí návštěvníků, kterými budou 8.6.2014 závody v požárním sportu v kategorii dětí a mládeže a 10.8.2014 závody v požárním sportu v kategorii muži, ženy a veteráni. Také na nás v roce 2014 pravděpodobně připadne pořádání okrskového kola v požárním sportu, které se bude konat na fotbalovém hřišti na Starém Jičíně v půli května.

 

V roce 2014 nás ještě čeká důležitá administrativní změna, kterou je nutnost získání koncese na prodej alkoholu pro náš sbor. Dle nových zákonných předpisů už nepůjde prodávat alkohol na pořádaných akcích bez této koncese. Bude s tím spojeno nezbytné papírování, ale snad to zvládneme, neboť prodej občerstvení včetně alkoholu je nenahraditelnou příjmovou položkou našeho rozpočtu.

 

Poděkování

Závěrečné poděkování patří všem členům a členkám sboru (ale i spoustě nečlenů), kteří se v rámci svého volného času a samozřejmě bez nároku na finanční odměnu věnují práci pro náš sbor. Přitom jim není lhostejné, kde a jak žijeme a snaží se to zlepšit. Stejně tak je nutno zmínit toleranci našich rodin, které sice není nekonečná, ale myslím si, že i naše drahé polovičky vidí rády, že se zejména děti mají kde vyžít a smysluplně trávit volný čas.

Poděkování patří rovněž obecnímu úřadu Starý Jičín, jehož podpora je znatelná a naprosto zásadní pro naši činnost. Sami si uvědomuje, že obecní pokladna není bezedná a že se nemáme špatně.

Rovněž dobrá je spolupráce se zemědělským družstvem Starojicko a.s., díky jehož toleranci zdarma užíváme plochu vedle výletišti na Hájku, na které pořádáme soutěže v požárním sportu. Rovněž nám zemědělské družstvo vždy vyšlo vstříc se zapůjčením cisterny na vodu, bez které bychom nebyli schopni uspořádat žádnou soutěž v požárním sportu na výletišti na Hájku.

 

 

 

Zpracoval dne 31.12.2013 Martin Pecháček – starosta SDH Jičina.