Historie Sboru dobrovolných hasičů Jičina

 

(proslov velitele sboru z roku 2015 u příležitosti výročí 85-ti let od založení)

 

Dne 19. května 1930 starosta obce Robert Pavlík (č.p.23) po poradě s obecním zastupitelstvem svolal veřejnou schůzi občanů v hospodě u Bajerů. Na této schůzi byl zvolen přípravný výbor ve složení:

Klement Rosa (č.p. 35)                                  Václav Horník (č.p. 70)

Robert Pavlík (č.p. 23)                                   František Frydrych (č.p. 67)

František Urban (č.p. 28)                               Josef Pecháček (č.p. 39)

Robert Petřkovský (č.p. 48)

Tento přípravný výbor měl za úkol provést mezi našimi občany další náborovou akci pro založení SDH v obci.

  1. června 1930 výbor svolal schůzi, na které bylo přítomno 37 občanů a také zástupce hasičské župy. Ten seznámil všechny přítomné se stanovami a podmínkami pro založení SDH. Byly provedeny první volby, ve kterých byli zvoleni:

Starosta sboru            Klement Rosa             č.p. 35

Místostarosta             Jan Rosa                     26

Náčelník                     Josef Pecháček           39

Místonáčelník             František Frydrych      67

Jednatel                      Alois Horák                 42

Pokladník                    Josef Hasal                 20

Zbrojíř                        Antonín Petřkovský     58

Další členové výboru:

            František Vahalík                   č.p. 30

            Vladimír Prašivka                   16

            Robert Petřkovský                  48

            František David                      40

         a  Václav Horník                        70

Stanovený výbor velice dobře řídil práci sboru a jeho činnost se rozjela na plné obrátky.

  1. srpna téhož roku sbor uspořádal na počest založení SDH zahradní slavnosti. Slavnosti proběhly se vší parádou: ráno vyšel průvod našich občanů v krojích na bohoslužbu na Starý Jičín, odpoledne proběhlo okrskové cvičení a vše bylo zakončeno lidovou veselicí na zahradě pana Františka Vahalíka č.p. 30. Z této akce byl také zaregistrován první příjem do pokladny sboru.

Rozvíjející se činnost sboru byla ovšem poznamenána černým dnem a to 28. září 1930, kdy zvuk z trubky oznámil požár v naší obci. Dřevěná chaloupka se šindelovou střechou p. Juliuse Cahlíka byla zapálena dětmi a lehla do základu popelem. Tento požár byl zlikvidován za pomocí sboru ze Starého Jičína, Janovic, Kojetína, Loučky a taky našimi hasiči, kteří ovšem v počátcích neměli žádnou hasební techniku. Tato událost přiměla sbor, aby zvážil nákup nové hasební techniky. Ta se musela také někde uložit, a proto byla valnou hromadou sboru dne 11. ledna 1931 schválena stavba obecního domu a hasičské zbrojnice. Bratr František Vahalík č.p. 30, věnoval pro stavbu zdarma velice vhodný pozemek, protože se nacházel uprostřed obce u hlavní silnice. V březnu téhož roku začala stavba, na které musel každý člen odpracovat 50 hodin zdarma. Ti členové, kteří nemohli přiložit ruku k dílu, museli zaplatit 2,50 Kč/hod. Sedláci mající koně navezli potřebný materiál a z obecního lesa se dodalo dřevo. Finanční prostředky na tuto stavbu byly zapůjčeny ze spořitelny v Janovicích. Celkové náklady na tuto stavbu činily 33 113,20 Kč. Podle záznamů se členové se stavbou vypořádali během 3 měsíců a dne 14. června 1931 byl obecní dům i s hasičskou zbrojnicí slavnostně předán místnímu hasičskému sboru. O 14 dní později došla objednaná motorová stříkačka, která stála 32 500 Kč, dále pak 35 přileb a sekyrek a jeden skládací žebřík. Hasičská stříkačka byla po dlouhá léta chloubou našeho sboru. Byla předváděna nejen na cvičeních, ale také mimo okrsek. Přispěla taktéž při likvidaci požárů a to:

v roce 1931 u pana Jakůbka v Loučce

v roce 1934 u pana Hrachovce v Janovicích

v roce 1943 u pana Kapusty na St. Jičíně

v roce 1943 u pana Horáka ve Starojické Lhotě

v roce 1946 u pana Grosmana v Loučce

v roce 1946 u pana Holeně v Petřkovicích

a v roce 1949 u pana Sudolského na Kojetíně.

Později, po založení JZD v naší obci, byla stříkačka v nemalé míře používána k zavlažování zeleniny a zde se její životnost podstatně zkrátila.

S novou stříkačkou PS 8 se náš sbor aktivně připojil k hašení požáru kravína v Palačově v roce 1961, stodoly p. Rybáře v Loučce, v roce 1977 požáru travního porostu ve Svinci a roku 1982 stodoly pana Segetě v Loučce.

V posledních letech došlo v k požáru chatky u Lojzy Minarčíka v roce 2010 a dále ke dvěma požárům stohů a to na Jičině v roce 2012 a v Janovicích v roce 2013. V obou případech naše jednotka zřídila čerpací stanoviště na koupališti na St. Jičíně a prováděla pomocí tří čerpadel doplňování cisteren zasahujících jednotek.

Nebyly to jen požáry, se kterými se potýkali členové našeho sboru. Byly to také záplavy a to v srpnu 1967, červenci 1997 a poslední blesková povodeň v červnu 2009.

Kromě odčerpávání vody ze zatopených sklepů a uvolňování zacpaných mostů se náš sbor aktivně zapojil při likvidaci povodňových škod a to ve Vlčnově, St. Lhotě, Polouvsí a Jeseníku nad Odrou. Květnové záplavy v roce 2010 nás naštěstí nepostihly, nicméně jsme se snažili odvrátit případné zaplavení rodinných domků stavbou protipovodňových hrází.

V posledních letech se náš sbor podílel na likvidaci sněhových kalamit na St. Jičíně a na Jičině.

Při těchto událostech jsme spolupracovali s jednotkami sboru z Janovic, Petřkovic a St. Jičína.

Ale vraťme se k historii našeho sboru.

Až do počátku 2 sv. války byla činnost sboru velmi aktivní. Během dalších 5 let nastal velký útlum, ale r. 1945 činnost našeho sboru znovu ožila. Roku 1945 has. sbor uspořádal dožínkové slavnosti za účasti všech složek v obci a z výdělku byl splacen dluh v Janovické spořitelně z dob, kdy sbor pořizoval vybavení hasičské zbrojnice.

Pro potřebu požárních hlídek při žních byla v roce 1949 vybudována požární nádrž. Pozemek daroval p. Fr. Urban. V roce 1956 byla naší jednotce přidělena okresním výborem cisterna v hodnotě 76 000 Kč. O.P. Kopřivnice se o tuto cisternu velice ucházel, a proto po dohodě byla vyměněna za vozidlo Praga RN i s novou stříkačkou a s celým příslušenstvím. Toto vozidlo se díky šikovnosti a obětavosti našich členů dařilo udržet v provozu až do poloviny 80. let, kdy pro zastaralost a nedostatek náhradních dílů došlo k jeho likvidaci. Bylo vyměněno za GAZ a PS 8 za PS 12. GAZ spolehlivě pracoval až do pol. 90 let, kdy pro jeho velkou poruchovost byl vyřazen z provozu. Ačkoliv jsme až do roku 2003 neměli žádné vozidlo, naše jednotka se snažila účastnit všech okrskových cvičení a to za pomocí např. traktoru p. Tvrdého, rykši pana Vahalíka a v neposlední řadě cisterny z místního ZD. Za to všem patří dík. Roku 2003 nám obec zakoupila Avii Furgon. Tato Avie byla v roce 2010 vyměněna za Avii DVS ze St. Jičína, určenou pro převoz osob.

Jak jsem již tady nastínil, činnost našeho sboru se za uplynulých 80. let nesoustředila pouze na záchranu životů a majetku při požárech a záplavách. Vedle údržby techniky a pravidelných školení členů výjezdové jednotky je třeba připomenout, také činnost požárních hlídek při žňových pracích, dále odpracování spousty brigádnických hodin při stavebních pracích, regulaci potoka a celkového zvelebování naší obce.

Mimo to lze poukázat také na akce kulturní, kdy ve 40 letech se hrávala divadelní představení, které vedl pan Julius Šnajdárek a Josef David. Pořádaly se hasičské akce, kde se cvičila prostná a kde také cvičila děvčata s hasičským nářadím. Dále to byly zahradní a dožínkové slavnosti, a také výročí od založení našeho sboru.

Ani v současné době náš sbor nepolevil v zajišťování kulturního vyžití v naší obci. Když to vezmeme popořádku, tak jsme znovu obnovili tradici pořádání hasičského plesu v hospodě u Bajerů, pro příznivce kvalitní pálenky pořádáme soutěž o nejlepší slivovici a také o nejlepší koláč, pro naše nejmenší pořádáme dětský den, lampiónový průvod s táborákem, ukončení hasičské sezóny, drakiádu, mikulášskou nadílku a rozsvěcování vánočního stromečku. Uspořádali jsme také několikrát zájezd.

Pro občany naší obce každoročně zajišťujeme sběr železného šrotu.

Neměně důležitou každoroční událostí pro náš sbor je účast na oslavách sv. Floriána patrona hasičů konaných na Starém Jičíně.

Nesmím opomenout ani smutné okamžiky, jakými jsou poslední rozloučení s našimi zesnulými bratry a sestrami.  Když hovořím o všech těchto akcích, musím vyzdvihnout úzkou spolupráci s místní ČSČK, která bohužel v loňském roce zanikla, a taktéž spolupráci se zástupci obce Starý Jičín v čele s panem starostou Rudou Hrnčířem.

Výjezdovou jednotku tvoří 16 mužů, kteří se pravidelně zúčastňují cvičení v našem okrsku.

V roce 2009 se nám podařilo složit také družstvo žáků, které se o rok později rozrostlo na 3 družstva v počtu 22 dětí, proto náš sbor zainvestoval do vybavení pro požární sport. V roce 2012 se dalo dohromady také družstvo žen, které se v následujícím zapojilo do soutěží okrskové ligy v PS.

Repasovali jsme starou PS 12 a nechali ji předělat na 19. Koupili jsme nové sady hadic, sportovní přilby a také dresy. Vše stálo nemalé peníze, ale za přispění obce a sponzorů jsme to s našimi penězi dali dohromady. Všem sponzorům a obci patří dík.

Výkon stříkačky je hned poznat na výsledcích.

Muži se pravidelně umisťují kolem 5 místa v okrskové lize, ale odrůstající žáci jsou pro nás příslibem pro budoucí lepší výsledky.

Ženy se nám pěkně rozjely a snaží se okupovat přední příčky, což nám potvrdily loňským celkově 3 místem v okrskové lize.

Naši žáci jsou chloubou našeho sboru. Pravidelně se v posledních letech umisťují na předních příčkách. V letošním roce opět potvrdili svoji kvalitu a MLŽ skončili na krásném 2. místě okrskové ligy a STŽ  s velkým náskokem na 1. místě. V roce 2012 naši žáci dokonce slavili celkový „duble“ v okrskové lize.

 

Není to ale jen o výsledcích. Našim cílem je přivést do našich řad co nejvíce dětí, které do budoucna převezmou naši úlohu a také odkaz našich předků a jménem sboru budou chránit, a zvelebovat naši obec, a v neposlední řadě udržovat pospolitost a kulturu v naší obci.

 

Co říct na závěr? Chtěl bych poděkovat všem členům hasičského sboru za jejich dobře odvedenou práci a také ochotu. Díky patří také sousedním sborům, se kterými máme určitě dobré vztahy, a které již několikrát pomáhaly při požárech a živelných pohromách na Jičině. Dík patří také obci Starý Jičín, která vždy podporovala hasičské sbory v okrsku.

Všem jménem sboru děkuji a přeji pevné zdraví a dobrou spolupráci.

 

Díky za pozornost.

Zpracoval 7.8.2015 Pavel Rosa – velitel SDH Jičina

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *